Najwcześniejsza wzmianka o Stawie pochodzi z 2 czerwca 1377 r., kiedy to w gronie świadków dokumentu Władysława Opolczyka odnotowany został dziedzic tej wsi imieniem Jasiek. Wieś w źródłach często określana była jako Staw Duży. Z takim mianem spotykamy się po raz pierwszy w dokumencie z 3 grudnia 1386 r., w którym jest mowa o Jaśku ze Stawu Dużego. Za znacznie wcześniejszym istnieniem tej wsi przemawiają stosunki dziesięcinne. Dziesięcinę z kmieci w Stawie pobierał prepozyt kolegiaty wieluńskiej (rudzkiej).

W ostatniej ćwierci XIV w. dobra w Stawie i zapewne w Stawku posiadał Jasiek ze Stawu. Po raz pierwszy występował 2 czerwca 1377 r. w gronie świadków dokumentu Władysława Opolczyka, a następnie pojawił się 27 stycznia 1382 r. w otoczeniu Bernarda Wierusza, sędziego wieluńskiego i opolskiego. Jasiek ze Stawu Dużego 3 grudnia 1386 r. wystawił dokument w sprawie wybudowania karczmy na folwarku w Stawie. Ostatnie wiadomości o Jaśku pochodzą z 6 lipca 1395 r.

W latach 60. XV w. dobra w Stawie, Stawku i Gromadzicach posiadał Stanisław z Chotowa. Z dóbr tych pisali się także jego synowie, jak na przykład w 1463 r. Stanisław ze Stawku, syn Stanisława z Chotowa.

W XVI w właścicielami Stawu była rodzina Stawskich. Relikty dworu istnieją w formie szczątkowej na kopcu w pradolinie rzeki Pysznej.

Podczas okupacji niemieckiej od 1939 r. Staw nosił nazwę Teichau lub Teichdorf.

Sołectwo położone jest wzdłuż drogi powiatowej nr 4545E Masłowice - Sieniec.

Obecnie w sołectwie Staw działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ludowy Zespół Sportowy zrzeszony w Gminnym Zrzeszeniu LZS Czarnożyły. Klub sportowy ukierunkowany jest na piłkę nożną. W Stawie znajduje się oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Wydrzynie.

Wieś jest całkowicie zwodociągowana, jest dostęp do sieci internet i do sieci telefonii stacjonarnej. W 2007 roku została zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, która odbiera ścieki komunalne ze wszystkich gospodarstw domowych. Z uwagi na atrakcyjne położenie miejscowości w okolicy Wielunia oraz na szeroką infrastrukturę powstaje bardzo dużo nowych budynków mieszkalnych.

Z prywatnych gruntów powstało osiedle domków jednorodzinnych, do którego w 2009 roku został doprowadzony wodociąg oraz kanalizacja sanitarna.

W sołectwie Staw zamieszkuje 322 mieszkańców.

Prezesem Ochotniczej Straż Pożarnej w Stawie jest Pan Włodzimierz Niemczyński.

Sołtysem sołectwa Staw jest Pani Agnieszka Falis.

logomikroporady

 

 gops logo