Wieś dawniej nazywana Platon. Nazwa pochodzi od imienia Marcelego Platona Ostrowskiego, syna dziedzica. Folwark należał do dóbr Łagiewniki. W 1821 r. był tu 1 dom i 5 mieszkańców (własność Jadwigi Szaniawskiej). W 1876 r. znajdowały się tutaj 2 domy i 20 mieszkańców. Folwark funkcjonował jeszcze na początku XX w. Natomiast wg wykazu z 1912 r. miejscowość stanowiła kolonię po byłym folwarku, będącą własnością spółki bankowej.

Obecnie częścią Platonia jest niegdyś osobna wieś Teklin. Nazwa pochodzi od imienia Euzebii Tekli Ostrowskiej, córki dziedzica. Był to folwark w dobrach Łagiewniki. Określany jako Teklin Łagiewniki cz. I liczył w 1876 r. 2 domy i 43 mieszkańców i był własnością Ignacego Szaniawskiego. Funkcjonował jako folwark jeszcze na początku XX w. Natomiast według danych z 1912 r. był kolonią po byłym folwarku i obejmował 546 morgów i 47 prętów. Należał wówczas do małżonków Rembowskich.

W czasach II Wojny Światowej wieś nosiła nazwę Platon lub Plattfeld.

Sołectwo Platoń położone jest pomiędzy drogami powiatowymi 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów i 4502E. Wieś Platoń graniczy z gminą Biała i gminą Lututów.

W latach 80 - tych we wsi Platoń powstała świetlica wiejska, która działa tam do dnia dzisiejszego. W 2008 i 2009 roku mieszkańcy sołectwa przy współudziale finansowym gminy wyremontowali budynek świetlicy. Ze świetlicy korzysta młodzież, a także dorośli organizując zebrania wiejskie oraz imprezy rekreacyjno - kulturalne.

Sołectwo Platoń jest całkowicie zwodociągowane, jest dostęp do sieci Internetu i sieci telefonii stacjonarnej.

Liczba mieszkańców sołectwa Platoń zmniejsza się. W sołectwie mieszka obecnie 136 osób.

Sołtysem wsi jest Pani Małgorzata Samulska.

logomikroporady

 

 gops logo