Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, OŚ priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - e-Usługi Publiczne.

Projekt pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku.

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami (w tym Gmina Czarnożyły). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 _ E- Usługi Publiczne. Całkowity koszt projektu to 21 533 000,00 zł, w 85% (18 303 050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. W Gminie Czarnożyły przedstawia się to w następujący sposób: wkład gminy: 16 305,85 zł (15%), dofinansowanie w ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 92 399,81 zł (85 %). Łączna wartość projektu: 108 705,66 zł.

Celem głównym Projektu _Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sednem całego przedsięwzięcia jest wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) czyli autorskiej platformy stworzonej przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. (Platforma SEOD - Wrota Regionu Łódzkiego). Zostanie ona zintegrowana z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP - http://epuap.gov.pl - stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet - składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

W ramach projektu _Wrota Regionu Łódzkiego" pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy Czarnożyły, podnosząc znacznie komfort pracy urzędników:
  • osiem markowych zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai -X93SD,
  • dwa urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
  • dwie drukarki laserowe Kyocera FS-1300DN,
  • skaner Epson GT-S50,
  • dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows Server 2008,
  • urządzenie do wykonywania backupu firmy RDX z oprogramowaniem EMC Retrospect,
  • swich i firewall firmy Juniper.


W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Ponadto w ramach projektu zakupiony został system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 19 stanowisk.

Zapewne wielu z mieszkańców z naszej gminy zdążyło już docenić zalety bankowości elektronicznej czy zakupów przez Internet. Wdrożenie projektu _Wrota Regionu Łódzkiego_ pozwoli na równie łatwe wykonywanie nieskomplikowanych czynności administracyjnych, takich jak np. uzyskanie pozwoleń, czy odpisów aktów stanu cywilnego. Barierą bywają tutaj czasem przepisy i regulaminy, a także świadomość obywateli i urzędników _ przywiązanych do procedowania _papierowego_. Niewątpliwie informatyzacja administracji publicznej jest zjawiskiem nieuchronnym, które winno wpłynąć na ograniczenie biurokratyzacji Państwa. Od nacisku środowisk obywatelskich zależeć będzie, jak szybko ta informatyzacja nastąpi i zakorzeni się w naszej świadomości.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.elodzkie.pl.

logomikroporady

 

 gops logo