logo wfosigwGmina Czarnożyły informuje, że uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły”. 

W ramach realizowanego projektu planuje się usunięcie i unieszkodliwienie ok. 230 Mg wyrobów zawierających azbest z 76 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czarnożyły.
Celem powyższego zadania jest wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Ogólna wartość zadania 88 550,00 zł netto, w tym:

  • dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji do kwoty 79 695,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

logomikroporady

 

 gops logo