logo ARIMRBiuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy dla rpoducentów rolnych którzy ponieśli w roku 2020 straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

 

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi lub lawiną mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
Aby ubiegać się o pomoc wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. W przypadku suszy wysokość strat była wyliczana za pośrednictwem aplikacji publicznej. Natomiast w przypadku innych klęsk wysokość start szacowały komisje powołane przez właściwego wojewodę.
Wysokość pomocy wynosi:

W przypadku suszy zależy od powierzchni upraw, na której wystąpiły starty i wynosi 1000 zł do 1 ha.

Jeżeli natomiast szkody powstały w wyniku innych niekorzystnych zjawisk niż susza, wówczas stawki wsparcia zależą od wysokości poniesionych strat oraz od rodzaju upraw i wynoszą:

1. 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% plonu;

2. 1000 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty w wysokości co najmniej 70 % plonu dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe;

3. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;

4. 500 zł na 1 ha powierzchni, , jeżeli straty wynoszą co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu i dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz pod nr. tel Wieluńskiego Biura Powiatowego ARiMR 43 843 99 81

logomikroporady

 

 gops logo