logo zakaz wyrzucania odpadodOdpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. 

Wszelkie odpady, których pozostawienie, porzucenie lub gromadzenie w miejscach do tego nieprzeznaczonych powoduje degradację środowiska naturalnego. Właściciel odpadów, który w sposób niewłaściwy zagospodarowuje swoje odpady bierze na siebie odpowiedzialność moralną i karną, zarówno pod względem finansowym jak i zobowiązaniem do naprawienia szkody.

W obliczu szeroko rozwiniętej elektroniki, wszelkie przypadki podrzucania w niewłaściwe miejsca śmieci stają się bardzo łatwe do wykrycia i odszukania sprawcy. Monitoring wizyjny, fotopułapki, aparaty fotograficzne czy telefony komórkowe stają się narzędziami wychodząc naprzeciw nielegalnym procederom. Dziś, bez większych nakładów finansowych, każdy może być fotografem czy redaktorem. Ludzie, którym dobro środowiska naturalnego jest bardzo ważne, prędzej czy później zrobią użytek ze swoich nagrań. Nielegalny proceder zostanie wykryty a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności.

Działający system gospodarowania odpadami komunalnymi w szerokim zakresie rozwiązuje problemy odpadów. Nie ma potrzeby wyrzucać śmieci do lasu, w naturalne i sztuczne zagłębienia czy skwery. Liczy się odpowiedzialność za nasze środowisko naturalne.

logomikroporady

 

 gops logo