logo drogiW dniu 6 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację prac drogowych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice w kierunku Niemierzyna. 

Do przetargu przystąpiło 8 oferentów, najkorzystnieją ofertę złożyła firma "Bitum" Sp. z o.o. z miejscowości Lipie Śląskie.

W terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, wykonawca na długości ponad 856 mb zrealizuje roboty polegające na:

  • korytowaniu wraz z wykonaniem poszerzenia istniejącej konstrukcji jezdni do 4 - 5 m
  • wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
  • ułożeniu dwóch warstw z mieszanek betonowo-asfaltowych o grubości 3 i 4 cm
  • umocnieniu obustronnego pobocza o szerokości 0,75 m nawierzchnią z kruszywa łamanego

Wartość inwestycji wynosi ponad 395 797 zł. Gmina Czarnożyły złożyła wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Mapa poglądowa inwestycji.

2021 05 10 droga gromadzice niemierzyn

logomikroporady

 

 gops logo