gabarytyW dniach 26 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r. od godz. 6:00 na terenie Gminy Czarnożyły odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 

 • 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) – Raczyn, Działy, Emanuelina, Leniszki
 • 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) – Opojowice, Wydrzyn
 • 28 kwietnia 2021 r. (środa) – Łagiewniki, Kąty, Platoń
 • 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) – Czarnożyły
 • 30 kwietnia 2021 r. (piątek) – Gromadzice, Staw, Stawek

Osoby posiadające zbędne przedmioty powinny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w ww. harmonogramie.

RODZAJE ODPADÓW KTÓRE BĘDĄ ODBIERANE

 • zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
 • zużyte opony
 • złom metalowy
 • dywany, wykładziny
 • zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami)
 • odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
 • baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

NIE BĘDĄ ZBIERANE

 • gruz, kamienie, materiały budowlane, np. cegła
 • odzież
 • szkło luzem
 • opakowania po farbach i lakierach
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
 • odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne odpady niebezpieczne

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 635 37 12 wew. 47 (Eko-Region sp. z o.o.) lub 43 84 16 801 (Urząd Gminy)
UWAGA! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godz. 6:00, a samochód przejedzie przez teren miejscowości - odpady nie zostaną odebrane.

logomikroporady

 

 gops logo