b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01109.jpgW dniu 14 października 2012 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty. O godzinie 14.30 zaproszeni goście zebrali się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach. Wszystkich zebranych powitał organizator uroczystości miejscowy radny Rady Gminy Czarnożyły – Józef Parzybut.

Następnie Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski poinformował zebranych o rozwoju kanalizacji sanitarnej w Gminie Czarnożyły w latach 2002 – 2012 oraz o planowanych inwestycjach w tym zakresie na lata kolejne. Inspektor ds. inwestycji Urzędu Gminy Czarnożyły – Andrzej Łebek zapoznał zebranych z zakresem przeprowadzonych robót oraz o wysokości poniesionych kosztów.

Słowa podziękowań za zrealizowaną inwestycję padły z ust Przewodniczącej Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w miejscowości Kąty oraz sołtysów obecnej i minionej kadencji. Kolejno Ks. kanonik Jerzy Wachowski proboszcz parafii w Czarnożyłach w asyście proboszcza parafii Chojny – Mirosława Orzechowskiego dokonał poświęcenia wybudowanego obiektu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu gminnego, przedstawiciele wykonawcy, kierownik robót, inspektor nadzoru, pracownicy Urzędu Gminy Czarnożyły oraz mieszkańcy Kątów.

Po części oficjalnej zebrani goście uczestniczyli w części artystycznej uroczystości przygotowanej przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty jest jednym z trzech etapów inwestycyjnych na terenie Gminy Czarnożyły realizowanego z udziałem  dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach „Usług dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zakres prac obejmował budowę:

  • Kolektor grawitacyjny Ø 200 mm  długość 930,94 mb
  • Kolektor tłoczny Ø 110 mm  długość 1206,17 mb
  • Przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm długość 683,75 mb
  • Przepompownie – 1 sztuka

Koszt wykonania etapu to 575 678,75 zł brutto.

b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01105.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01116.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01118.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01126.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01131.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01134.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01139.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01140.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01143.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01154.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01165.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01168.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01169.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01178.jpg b_200_150_16777215_00_jscripts_tiny_mce_plugins_imagemanager_files_katykanalizacja_DSC01182.jpg

logomikroporady

 

 gops logo