b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-03-01-dni-otwarte-przedszkole-wydrzyn-small.jpgDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie zaprasza na Dni Otwarte Przedszkola w Wydrzynie, które odbędą się w dniu 6 marca 2019 r. w godzinach 9 - 11 w siedzibie placówki.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_fundusze-europejskie.jpgKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach ogłasza Harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie „Aktywna Gmina Czarnożyły”współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-02-20-podaruj-zuzi-small.jpgPodaruj 1% dla Zuzi Mikołajczyk która cierpi na obustronną głuchotę czuciowo-nerwową.
Fundacja "Dotknij pomocy" KRS 0000419170
Mbank 46 1140 2017 0000 4802 1303 3515 dopisek ZUZIA. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-02-06-walne-zebranie-spolki-wodnej-01.jpgW dniu 6 lutego br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki, Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski) oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Justyna Sadowska.  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2019_2019-02-18-e-dowod.PNGRada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Chodzi o przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_imgw.JPGOd godz. 02:00 dnia 12.02.2019 do godz. 08:00 dnia 12.02.2019 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu około -1°C. 

Czytaj więcej...