b_200_150_16777215_00_images_news_2015-08-27susza.JPGUrząd Gminy Czarnożyły uprzejmie informuje, iż można składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą, w gospodarstwach rolnych na terenie gminy w następujących uprawach: ziemniaki, trwałe użytki zielone, rośliny strączkowe, krzewy owocowe (jeżeli nie zostały jeszcze zebrane).
Poziom oszacowanych szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_LGD.JPGStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza do Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach na spotkanie robocze w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_spolkawodna.jpgW dniu 18 sierpnia 2015 roku Gmina Czarnożyły udzieliła dotację w wysokości 20 000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach, w celu utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz zachowania właściwej gospodarki wodnej. W ramach przekazanych środków finansowych zostaną wykonane prace konserwacyjne polegające na wykoszeniu skarp rowów, odmuleniu dna oraz rozplantowaniu urobku. Inwestycja będzie realizowana na sześciu obiektach melioracyjnych o łącznej dlugości ponad 4 kilometrów. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-08-19-01.jpgGmina Czarnożyły w 2015 r. znalazła się wśród 167 placówek, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Moja Wymarzona Ekopracownia 2015” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-08-18-01.jpg

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Łagiewniki – Tyranów w gminie Czarnożyły. W ramach inwestycji na długości 850 m wykonano prace obejmujące:

Czytaj więcej...