b_200_150_16777215_00_images_news_logoKOLOR_OSTATECZNY_PROMUJE_LODZKIE.jpgGmina Czarnożyły w roku 2014 zrealizowała projekt pn. "Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-01-24-walne-spolka-01.jpgW dniu 21 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Czarnożyłach.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu gminnego (Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Marciniak, Wójt Gminy – Andrzej Modrzejewski) oraz Przewodniczący Powiatowych Izb Rolniczych – Józef Stępień.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-01-21-choinka-wydrzyn-10.jpgW tym roku święto Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz choinka Szkoły Podstawowej w Wydrzynie odbyły się w sali OSP w Wydrzynie. Impreza została zorganizowana we współpracy Rady Pedagogicznej i rodziców.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-01-20-chodnik-wydrzyn-03.jpgZ końcem roku 2014 został rozstrzygnięty przetarg na zadanie I-go etapu rozbudowy drogi gminnej Wydrzyn – Gromadzice Do postępowania o udzielenie zamówienia przystąpiło 7 firm, najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RAD – TOM” z Herbów.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-01-18-przeglad-gok-15.jpgW niedzielne popołudnie 18 stycznia 2015 r. sala Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach zgromadziła liczną grupę mieszkańców Gminy Czarnożyły.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_news_2015-01-15-zwrot-podatku.jpg

WÓJT  GMINY CZARNOŻYŁY informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2015 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

Czytaj więcej...