b_200_150_16777215_00_images_banery_fundusze-europejskie.jpgKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach ogłasza nabór na stanowisko psychologa „przeprowadzenie warsztatów kompetencji psyychospołecznych” w ramach projektu „Aktywna gmina Czarnożyły”współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_fundusze-europejskie.jpgGmina Czarnożyły/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach realizuje projekt „Aktywna gmina Czarnożyły” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_imgw.JPGOstrzeżenie meteorologiczne z dn. 13-01-2019 r. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2018_2019-01-06-trzech-kroli-70.jpgUroczystości Święta Objawienia Pańskiego zwane potocznie dniem Trzech Króli w Czarnożyłach rozpoczęły się od jasełek, które zaprezentowane zostały przez uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-12-23-zaproszeie-orszak-trzech-kroli-small.jpgW dniu 6 stycznia 2019 r. w miejscowości Czarnożyły odbędzie się Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się występami uczniów szkoły podstawowej w kościele parafialnym w Czarnożyłach od godziny 13.30. Orszak ulicami Czarnożył w barwnym korowodzie uda się do Gminnego Ośrodka Kultury gdzie odbędzie się kolędowanie z udziałem artystów z kół zainteresowań ośrodka kultury oraz zespołu Opojowianie i orekistry dętej.  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-12-31-KIK.jpgAkcja społeczna pod patronatem Państwowej Straży Pożarnej. 
Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy poddawać okresowym kontrolom.  

Czytaj więcej...