b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-12-08-oplatek-strazacki-00.jpgW dniu 8 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnożyły. Tegoroczną uroczystość zorganizowano w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opojowicach.
W spotkaniu uczestniczyło liczne grono przedstawicieli wszystkich jednostek OSP, księża parafii Czarnożyły, Raczyn i Masłowice, przedstawiciele samorządu gminnego i sołeckiego oraz sponsorzy ochotników. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-wfosigw.jpegZadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnożyły”  

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-12-05-silownie-napowietrzne-04.jpgKolejne siłownie napowietrzne powstały na terenie Gminy Czarnożyły. W 2018 r. Rada Gminy Czarnożyły z myślą o mieszkańcach aktywnie spędzających wolny czas, przeznaczyła kolejne środki finansowe na rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy. Miłośnicy fitnessu już od 5 grudnia 2018 r. mogą korzystać z powstałych w Gromadzicach i Raczynie siłowni zewnętrznych. 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-lgd-z-w-s.jpgLokalna Grupa Działania "Ziemia-Wieluńsko-Sieradzka" zaprasza do udziału w bożonarodzeniowych warsztatach

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_banery_logo-wfosigw.jpegZadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – Etap I” 

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-11-29-manewry-osp-89.jpgW dniu 29 listopada 2018 r. na terenie Odlewni „Silum” w miejscowości Opojowice przeprowadzono manewry Jednostek OSP z terenu Gminy Czarnożyły.
Głównym ich celem było sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu podstawowego ratowników. 

Czytaj więcej...