2021 04 09 kanalizacja gromadzice II etap 08Trwają kolejne etapy kanalizowania Gminy Czarnożyły,  "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gromadzice II etap" jest bardzo zaawansowana. 

Po zimowej przerwie wykonawca - firma Polan z Praszki prowadzi prace dotyczące budowy kanalizacji ogólnospławnej oraz przyłączy do indywidualnych nieruchomości. Od planowanego zakończenia inwestycji mieszkańcy zabudowy zwartej miejscowości Gromadzice będa mieli możliwość podłączenia się do wybudowanej instalacji.

Inwestycja rozpoczęła się w roku 2020 i jest kontynuowana w bieżącym roku. Wartość całkowita robót budowlanych wynosi 1 044 175,86 zł brutto, w 2020 Gmina Czarnożyły przeznaczyła na to zazadanie ok. 540 000 zł, w roku 2021 ok. 505 000 zł.

Na realizację zadania Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 280 tys. zł. Przy finansowaniu zadania Gmina Czarnożyły skorzysta z umorzenia pożyczki udzielonej w 2017 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły”.

logomikroporady

 

 gops logo