2021 04 08 altana ekologiczna 02W ramach działań proekologicznych Gmina Czarnożyły w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu ekologicznego pn. „Szkolny ogród naszych marzeń" w ramach którego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach powstanie dla uczniów punkt dydaktyczny. 


W ramach projektu ekologicznego do dnia 30 kwietnia 2021 r. zrealizowane zostaną dostawy i roboty:
• utwardzenia terenu i ścieżek edukacyjnych,
• altany wraz z tablicami edukacyjnymi,
• stołu edukacyjnego,
• nasadzeń roślin wraz z oznaczeniem,
• tablic informacyjnych i edukacyjnych,
• stacji meteorologicznej,
• budki lęgowej dla ptaków,
• ula dydaktycznego,
• zegara słonecznego.

Łączna wartość projektu w 2021 r. wynosi 53 400 zł, Gmina Czarnożyły uzyskała dofinansowanie w wysokości 48 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie".

www.zainwestujwekologie.pl 

 

2021 04 08 altana ekologiczna 01

2021 04 08 altana ekologiczna 02

2021 04 08 altana ekologiczna 04

logomikroporady

 

 gops logo