2020 12 28 droga leniszki 02W ramach współpracy Gminy Czarnożyły z Powiatem Wieluńskim realizowany jest projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E w miejscowści Leniszki. 

Na długości 683 mb wykonawca firma Larix z Lublińca wykona kompleksową przebudowę drogi polegającą na:

  • frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej
  • budowie kanalizacji deszczowej
  • korytowaniu pod konstrukcję proj. poszerzeń jezdni do 5,5 m szerokości
  • budowie chodnika jednostronnego szerokości 2,5 m i zjazdów indywidualnych
  • wykonaniu jednostronnego rowu otwartego, przepustów, zjazdów i poboczy
  • oznakowaniu drogi

Prace związane z odwodnieniem drogi oraz budową chodnika zstały wykonane, rozpoczęto odtwarzanie rówu meliroacyjnego oraz budowę przepustów. Roboty będą kontynuowane również w kolejnym roku. Łączna wartość inwestycji po przetargu wyniosła ponad 984 tys. zł. W budżecie Gminy Czarnożyły na realizację tego zadania w roku 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 331 tys. zł

logomikroporady

 

 gops logo