Drukuj


Widok na Czarnożyły

Gmina Czarnożyły położona jest w dorzeczu rzek Pyszna i Oleśnica należących do zlewni rzeki Warty, posiada krajobraz typowo nizinny. Od południowej strony graniczy z nią Jura Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńska.

Na terenie gminy znajduje się szereg obiektów o walorach turystycznych min.:

Wokół każdego z obiektów zabytkowych istnieje ścisła strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej. Gmina leży w zasięgu występowania drewnianych kościółków typu wieluńskiego.