Drukuj

logo odpadyOd 1 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Czarnożyły będą obowiązywały nowe zasady i terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady.
Gmina Czarnożyły w zamian opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki lub worki do segregacji odpadów wg poniższych zasad:

2021 06 01 zasady segregacji

Wg terminów określonych w szczegółowych harmonogramach od dnia 1 czerwca 2021 odpady będą odbierane wg poniższych zasad:

Szczegółowy harmonogram odbioru dla miejscowości Czarnożyły, Działy, Emanuelina, Kąty, Leniszki , Łagiewniki, Platoń

2021 06 01 harmonogram 2

Szczegółowy harmonogram odbioru dla miejscowości: Gromadzice, Opojowice, Raczyn, Staw, Stawek, Wydrzyn

2021 06 01 harmonogram 1

Szczegółowych informacji dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać: