Drukuj

logo wfosigwProjekt pn.”Oddycham czystym powietrzem” jest realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach od 04.01.2021r. do 30.06.2021r. 

Koszt całkowity działania wynosi 32 930 zł, w tym 29 442 zł kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Edukacja ekologiczna, którą realizujemy, obejmuje problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Dzięki projektowi kształtujemy właściwą postawę społeczną uczniów oraz rozbudzamy poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane na lekcjach przyrody, biologii, geografii czy też zajęciach świetlicowych. Uczniowie wzięli udział w licznych warsztatach związanych z ochroną powietrza. Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach ekologicznych oraz otrzymały cenne nagrody. Konkursy i warsztaty zaplanowane w realizacji projektu przyczyniły się do rozwijania umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a także kształtowania zdrowej rywalizacji.

Stworzony został także folder z apelami do mieszkańców Gminy Czarnożyły. Istotą apeli było to, żeby każdy uczeń i mieszkaniec zrozumiał, iż powinien współistnieć z przyrodą. Uczniowie, w swoich pracach, zwrócili się do mieszkańców Gminy Czarnożyły z prośbą o zaprzestanie wypalania traw oraz spalania w piecach śmieci z gospodarstw domowych i rolnych.

Poprzez realizację projektu „Oddycham czystym powietrzem” uświadamiamy uczniom oraz mieszkańcom Gminy Czarnożyły jakże ważnym fundamentem życia społecznego w naszej gminie jest przyroda oraz czyste powietrze.

www.zainwestujwekologie.pl