Drukuj

gabarytyW dniach 26 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r. od godz. 6:00 na terenie Gminy Czarnożyły odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 

Osoby posiadające zbędne przedmioty powinny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w ww. harmonogramie.

RODZAJE ODPADÓW KTÓRE BĘDĄ ODBIERANE

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

NIE BĘDĄ ZBIERANE

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 635 37 12 wew. 47 (Eko-Region sp. z o.o.) lub 43 84 16 801 (Urząd Gminy)
UWAGA! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godz. 6:00, a samochód przejedzie przez teren miejscowości - odpady nie zostaną odebrane.