Drukuj

Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Czarnożyły jest oparte na funkcjonowaniu istniejącego od 1999 r. Samodzielnego Publiczego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
W ramach swojej działalności realizuje w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia O/Łódź następujące usługi:

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w następujących zakresach:

Rehabilitacja lecznicza w następujących zakresach:

Ginekologii i położnictwa w zakresach:

Punkt pobrań Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi / Filia Wieruszów:

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
Rejestracja telefoniczna i wszelkie informacje dotyczące pracy zakładu w rejestracji pod numerem telefonu 438416222.
SPZOZ w Czarnożyłach jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W godzinach 18.00 - 8.00 w niedzielę i święta, oraz w dni wolne od pracy Pacjenci otrzymają pomoc w SPZOZ Wieluń w poradni POZ w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - tel. 43 840-67-63 tel. kom. 601-077-917, 601-080-846.

Pełna oferta SPZOZ w Czarnożyłach