b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-10-07-budowa-chodnika-katy-07.jpgRozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kąty, gm. Czarnożyły. Wykonawca – firma Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Błach z Pątnowa zrealizuje prace polegające na: 

  • budowie chodnika z kostki brukowej na długości ponad 600 mb
  • wykonaniu zjazdów na indywidualne posesje,
  • poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 5,5m nawierzchnią asfaltową,
  • podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni całej drogi emulsją i grysem,
  • utwardzeniu poboczy, oczyszczeniu rowu melioracyjnego oraz ustawieniu oznakowania.

Sprzyjające warunki atmosferyczne oraz brak większych utrudnień umożliwiają kontynuowanie realizacji inwestycji. Obecnie trwają intensywne prace układania krawężników i obrzeży oraz podbudowy chodnika i zjazdów gospodarczych. Ponadto wykonywane są prace ziemne związane z poszerzeniem jezdni. Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, zakończenie całego zadania planowane do dnia 28 czerwca 2019 r. W bieżącym roku mają zakończyć się prace związane z ułożeniem chodnika, w kolejnym roku roboty ułożenia warstwy asfaltu i powierzchniowego utrwalenia jezdni na całej szerokości.
Wartość inwestycji po przetargu wyniosła ponad 747 tys. zł w roku 2018 r. z budżetu Gminy Czarnożyły przeznaczono 300 tys. zł, kolejna część w roku 2019.