b_200_150_16777215_00_images_banery_irwl.jpg

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaprasza naszkolenie pt.: "Szkolenie dla liderów obszarów wiejskich" 

Celem szkoleń dla liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, Izb Rolniczych, będzie przekazanie informacji na temat działań, z których mogą skorzystać producenci rolni oraz poszczególne sołectwa.

Szkolenie odbędzie się 18.10.2018r (czwartek) godz. 9:30 Sala Bankietowa We Dwoje, Buczek, ul. Główna 13

Szkolenie jest bezpłatne z serwisem kawowym zakończone obiadem 
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz CERTYFIKAT

Tematyka szkolenia:
• pozyskiwanie środków finansowych z PROW 2014-2020 - ARiMR
• rynek hurtowy i perspektywy dla producentów rolnych – R.H. ZJAZDOWA
• ubezpieczenia w rolnictwie – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
• pozyskiwanie środków finansowych w ramach samorządu, sołectw – Urząd Marszałkowski w Łodzi
• środki finansowe na obszary wiejski w ramach - Lokalnej Grupy Działania