W ramach projektu lokalnego pod nazwą "Remont kuchni w remizie OSP Gromadzice oraz organizacja warsztatów kulinarnych sposobem na integrację środowiska lokalnego" w dniu 26 września 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadzicach przeprowadzono warsztaty kulinarne.

W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie wyrabiali ciasto pączkowe, formowali gotowe pączki oraz je usmażyli. Uczestnikami warsztatów byli niepełnosprawni uczniowie klasy przysposabiającej do pracy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach, mieszkańcy oraz członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Smażone pączki nie tylko wśród uczestników warsztatów,ale również wśród zaproszonych gości, zyskały duże uznanie, szcególnie te z konfiturą żurawinową. 
Zorganizowane warsztaty przyczyniły się do integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Działanie stanowiło również próbę przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji tych osób w lokalnym środowisku 
Wydarzenie współfinansowane było ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. grantów sołeckich.