b_200_150_16777215_00_images_2018_2018-09-26-kanalizacja-gromadzice-04.jpgW latach 2018 – 2019 w miejscowości Gromadzice zostanie zrealizowana budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do indywidualnych gospodarstw i przepompownią ścieków. Do postępowania przetargowego przystąpiło trzech oferentów z których najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma Zakład Usług Sprzętowo Transportowych S.C. z Wielunia. 


W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć grawitacyjna o długości ponad 1500 mb, indywidualne przyłącza o łącznej długości 639 mb, tłocznia ścieków wraz z rurociągiem ciśnieniowym do oczyszczalni ścieków o długości ponad 3590 mb.
Korzystne warunki pogodowe oraz zastosowana bezwykopowa technologia budowy kolektorów ciśnieniowych sprzyjają postępom prac. Wartość inwestycji wynosi ponad 2 590 577 zł z czego w roku 2018 z budżetu gminy została przeznaczona kwota 1000 000 zł, pozostała cześć zostanie sfinansowana w roku 2019 do planowanego na dzień 25 września zakończenia inwestycji. Zadanie w formie preferencyjnej pożyczki jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.