Wójt Gminy Czarnożyły, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach zapraszają na uroczystości jubileuszowe 100-lecia OSP Czarnożyły połączone z gminnym festynem "Kwiaty lata". 

Uroczystości odbędą się w dniu 17 czerwca 2018 r. początek o godz. 14.00 na terenie rekreacyjno-sportowym w Czarnożyłach