Drukuj

2020 12 28 droga leniszki 02W ramach współpracy Gminy Czarnożyły z Powiatem Wieluńskim realizowany jest projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E w miejscowści Leniszki. 

Na długości 683 mb wykonawca firma Larix z Lublińca wykona kompleksową przebudowę drogi polegającą na:

Prace związane z odwodnieniem drogi oraz budową chodnika zstały wykonane, rozpoczęto odtwarzanie rówu meliroacyjnego oraz budowę przepustów. Roboty będą kontynuowane również w kolejnym roku. Łączna wartość inwestycji po przetargu wyniosła ponad 984 tys. zł. W budżecie Gminy Czarnożyły na realizację tego zadania w roku 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 331 tys. zł