Drukuj

W dniu 23 czerwca 2020 r. Komisja Stypendialna, pozytywnie zaopiniowała wnioski dyrektorów szkół z terenu Gminy Czarnożyły, celem przyznanania przez Wójta Gminy stypendium dla uzdolnionych uczniów.  

W związku z ograniczeniami sanitarnymi nie została zorganizowana uroczysta gala, postanowiono że podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2020 r. stypendia zostaną wręczone w poszczególnych szkołach odrębnie. Wychowankowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali z rąk Wójta Gminy Czarnożyły - Andrzeja Modrzejewskiego oraz Sekretarza Gminy - Piotra Kędzi list gratulacyjny oraz pieniężne stypendium.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

 

Wójt Gminy Czarnożyły osobiście gratulował stypendystom osiągniętych wyników, złożył wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę i przyswajanie wiedzy oraz życzył dalszych sukcesów w osiąganiu swoich celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu codziennym. Szczególne podziękowania i wyrazy gratulacji skierował do rodziców uzdolnionych uczniów.